زینب عسکری

دبیر ریاضی
سابقه تدریس:
6 سال
مدرک
فوق لیسانس

دبیر ریاضی
زینب عسکری
اخذ مدرک کارشناسی از دانشگاه دولتی اصفهان و کارشناسی ارشد از دانشگاه دولتی کاشان
ارائه مقاله علمی و سمینار های علمی در زمینه مباحث ریاضیات (بستار صحیح) در دانشگاه کاشان

سابقه تدریس در دبیرستان های آوای دانش . پارسه نو و تدریس ریاضیات کنکور در کانون فرهنگی قلم چی
تدریس ریاضی مقطع متوسطه به مدت ۶ سال در دبیرستان شمس
استفاده از فعالیت های کلامی که منجر به افزایش کارگروهی دانش آموز میشود.
روش تدریس به صورت فعال و به کارگیری فعالیت های فکری نقاد در زمینه تدریس ریاضی.استفاده از فعالیت های دست ورزی در زمینه آموزش ریاضیات برای درک بهتر مطالب و کاربرد مفاهیم ریاضی و کسب مهارت ها که منجر به تولید نرم افزار ریاضی و محتوای الکترونیکی توسط دانش آموز میشود
تهیه جزوات و تدریس برای آمادگی بیشتر دانش آموز جهت شرکت در آزمون تیزهوشان