خانم ابراهیم زاده

دبیر مطالعات
سابقه تدریس:
5 سال
مدرک
فوق لیسانس

مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد تاریخ ،
سابقه تدریس ۵ سال …
۱- نحوه تدریس در بعضی جلسات با طرح یک سوال در دانش آموزان ایجاد کنجکاوی و انگیزه می کنم ،
که بچه‌ها فرصت دارند بصورت گروهی با هم مشورت کنند و نظر خودشون را بیان کنند.
تمامی پاسخ ها بادقت شنیده خواهد شد ، هیچ پاسخی رد نخواهد شد که دانش آموزان با انگیزه نظرات و پاسخ های خود را مطرح کنند و
کم کم به نتیجه و پاسخ درست رسید…
۲- در بعضی جلسات دانش آموزان
بصورت داوطلبانه کار تدریس را انجام میدهند…
۳- تهیه پاورپوینت از خلاصه درس در هر جلسه، ارائه سوالات
۴- پرسش کلاسی بصورت رقابتی دونفره و یا گروهی
که هم باعث هیجان و هم با تکرار بیشتر رفع اشکال می شود …