زهرا قدمی

دبیر هنر
تجربه:
10 سال
مدرک
لیسانس

زهرا قدمی
دبیر هنر
لیسانس گرافیک گرایش تصویر سازی
دارای مدرک عکاسی
دارای مدرک مربیگری و داوری والیبال
دارای تقدیرنامه تدریس توسط سرگروه فرهنگ و هنر
برگزار کننده نمایشگاه های گروهی و فردی در سیتی سنتر استان
تسلط کامل بر نرم افزار های گرافیکی شامل :photoshop
CorelDRAW
InDesign
Illustrator
همکاری با هلال احمر استان و دانشگاه جامع علمی کاربردی به عنوان طراح