سیده نیلوفر ملکوتی

مشاوره
سابقه تدریس:
3 سال
مدرک
فوق لیسانس


3 سال سابقه کار
کار در مرکز ترک اعتیاد
کارورزی در مرکز مشاوره آیین
دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی سلامت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
درمانگر شناختی رفتاری cbt
درمانگر درمان چندوجهیmmt
مشاور تحصیلی مقطع دبیرستان
مشاور تحصیلی کارشناسی ارشد گروه روان یار
عضو انجمن روانشناسی ایران