مریم السادات میریان

دبیر علوم
تجربه:
10 سال
مدرک
فوق لیسانس از صنعتی شریف

دبیر علوم
مریم السادات میریان
اخذ مدرک کارشناسی از دانشگاه اصفهان و کارشناسی ارشد از دانشگاه صنعتی شریف با معدل ۱۷/۲۳
ارائه مقاله در پانزدهمین کنفرانس شیمی فیزیک تهران
سابقه تدریس در دانشگاه پیام نور واحد اردستان به مدت یکسال
همکاری در بخش آزمایشگاه دانشگاه صنعتی اصفهان به مدت دو ترم
تدریس در مدارس قلم سفید و ال زهرا و اوای دانش در رشته شیمی به مدت ۳ سال
تدریس در مقطع متوسطه اول به مدت دو سال در دبیرستان شمس
تدریس خصوصی شیمی و علوم به مدت ۶ سال
روش تدریس به صورت فعال
تالیف جزوات متناسب با درس استفاده از نرم افزارهایی مثل kine master و xrecorder و camtasia
و نرم افزارهای تخصصی درس علوم مانند 3D bones و cell words و
استفاده از آزمایشگاه مجازی phet برای انجام برخی آزمایش ها
استفاده از خلاقیت هایی مانند طراحی جدول حروف و بازی با اتم ها و ساخت مولکول برای جذابیت بیشتر درس برای دانش آموزان
تدریس خصوصی دروس علوم برای آمادگی در آزمون های تیزهوشان
تهیه جزوات آموزشی برای آماده سازی دانش آموزان برای جشنواره خوارزمی