خانم محسنی

دبیر عربی
سابقه تدریس:
7 سال
مدرک
فوق لیسانس

کارشناس ارشد زبان و ادبیات عرب از دانشگاه تهران
دانشجوی رتبه اول کارشناسی و معدل الف کارشناسی ارشد
هشت سال سابقه تدریس در مدارس دولتی به عنوان مدرس فوق برنامه و تدریس در مدارس غیرانتفاعی نواحی پنج، دو و یک
یک سال معاونت پرورشی در ناحیه ۵
مدرس مکالمه عربی در آموزشگاه زبان های خارجی
مدرس خصوصی در موسسات آزاد
مترجم (سایت ایران مترجم) و همکاری در انجام پروژه های مختلف ترجمه
و …