فرنوش ملاآقائی

دبیر ریاضی
تجربه:
10 سال
مدرک
فوق لیسانس

رشته تحصیلی:شیمی تجزیه
دبیر شیمی و علوم تجربی دوره اول و دوم دبیرستان
سابقه کار: ۱۰ سال
📝دبیر نمونه ناحیه ۳ در سال ۹۹_۹۸
📝دبیر نمونه منطقه ای ناحیه ۲ در سال ۹۸-۹۷
💡سابقه تدریس ۱۰ سال
(۱۰ سال سابقه در ناحیه ۳ و ۵سال در ناحیه ۲)
💡۱سال همکاری در آزمایشگاه دامپزشکی
💡دارای مدرک مقاله نویسی از دانشگاه صنعتی
💡مدرس شیمی و فیزیک دوره دوم دبیرستان و دبیر علوم دوره اول دبیرستان
💡تدریس خصوصی شیمی و فیزیک و علوم به مدت ۱۲ سال

💡ارائه مقاله در هشتمین همایش پژوهشی دانشگاه ها
💡ارائه مقاله در نوزدهمین سمینار شیمی تجزیه ایران در دانشگاه فردوسی مشهد
💡ارائه مقاله در ششمین همایش ملی شیمی و محیط زیست
💡ارائه طرح تحقیقاتی کاتالیزورهای مورد استفاده در واکنش کلاوس (پتروشیمی ) در دانشگاه آزاد شهرضا
💡شرکت در دوره های کارآفرینی و روش تدوین کسب و کار
💡شرکت در دوره ی HSE از پتروشیمی اصفهان
💡دارای مدارک شرکت در کلاس های الکترونیکیltmsآموزش و پرورش به مدت ۳۳۰ ساعت
💡شرکت در جلسه دبیران در مرکز انجمن علمی دبیران و مباحثه با همکاران
💡شرکت در یازدهمین کنفرانس آموزش شیمی انجمن شیمی ایران
💡تالیف جزوات تستی کلاس هشتم و نهم و جزوات تستی و کنکوری شیمی دوره دوم دبیرستان
💡در تدریس استفاده از نرم افزار هایی مثل x recorded, camtasia ,inshot,self app promotion
و نرم افرارهای تخصصی شیمی chem draw و آزمایشگاه مجازی phet برای انجام بعضی از آزمایش
💡استفاده از روش هایی مثل داستان نویسی برای تدریس زیست شناسی و ایجاد اشتیاق و نبوغ بیشتر دانش آموزان
💡استفاده از رمز گزاری یا تداعی کردن به صورت شعر( به طور مثال برای یادگیری و حفظ جدول تناوبی و عناصر از شعر های کوتاه استفاده میکنم)
💡استفاده از اتفاقات روزمره و شیطنت های دانش آموزان برای بیان فصل های فیزیک با بازی و ایفای نقش خود آنها
این روش به یادگیری خیلی خیلی سریع دانش آموزان در مباحث فیزیکی کمک میکند.
💡زدن کانال های درسی با عناوینی چون داستان نویسی ، یادآوری و … که فصل های زیست را خودشان در مورد ۱از مباحث داستان مینویسند و ارسال میکنند و نمره مثبت میگیرند.
و کانال یادآوری در طول هفته بعدازظهر ها نکات کلیدی فصل های تدریس شده در آن قرار میگیرد به خصوص در نزدیکی فصل امتحانت که به یادآوری مطالب برای دانش آموزان کمک میکند.
💡انجام مسابقات متعدد بین تمامی دانش آموزان برای پرسش کلاسی
(چند سوال داده می شود و بعد از چند دقیقه پاسخ سوال اول را همه ارسال میکنند و به صحیح ترین و صحیح ترین پاسخ ها نمره مثبت تعلق میگیرد)
این کار انگیزه و فعالیت و هیجان دانش آموز را افزایش میدهد.
💡ارسال تکلیف با عنوان چالش
سوالات نکته دار به عنوان چالش فرستاده می شود و در واقع این سوالات تکلیف دانش آموزان است
که پاسخ به آنها و ارسال آنها تاثیر مثبت دارد.