مریم توکلی

دبیر قرآن
سابقه تدریس:
15 سال
مدرک
کارشناسی

مریم توکلی کچی ئی
اخذ مدرک کارشناسی زمین شناسی از دانشگاه آزادخوراسگان ۷۶/۱۱/۳۰
اخذ مدرک تربیت معلم قران کریم از دانشگاه دارالقران کریم اصفهان
اخذ مدرک کارشناسی آموزش تکمیلی قرآن کریم از دانشگاه آموزش عالی دارالقران کریم اصفهان
سابقه معاونت و مربی پرورشی ۷سال در دبیرستان شمس
سابقه ی تدریس قران وپیام های آسمانی ۱۵ سال در دبیرستان شمس
تدریس قران در دبستان ملک و حسین امین در فعالیت های فوق برنامه
همکاری باپایگاه بسیج یاران خورشید وتدریس رو خوانی وروانخوانی وتجوید قران کریم و کلاس های هنری ( آموزش نقاشی ونمد دوزی )
روش تدریس در دبیرستان
به صورت فعال با استفاده از نرم افزارهایی XRecorder و Insoht و camtasia وpickit
استفاده از سی دی های آموزش تجوید جهت شرکت دانش آموزان در مسابقات قرآنی
و استفاده از سی دی های آموزشی قاریان معروف برای آموزش ویادگیری بهتر دانش آموزان
آماده سازی پاورهای آموزشی برای یادگیری هرچه بیشتر لغات وترکیبات قرآنی