ارائه شیوه های یادگیری فعال همراه با برنامه ریزی درسی و مدیریت زمان

برگزاری آزمون های جامع و کلاس های تستی مجازی

برگزاری ازمون های ماهانه

ارتباط مستمر مشاوران با دانش آموزان و اولیا

برنامه ریزی درسی و پشتیبانی  به صورت گام به گام در منزل و مدرسه

ارایه کارنامه تحلیلی عملکرد

کلاس های امادگی جهت شرکت در المپیاد

کلاس های روش صحیح تست زنی

استفاده از امکانات آموزشی دیجیتال و تجهیزات ازمایشگاهی

اموزش مهارت زندگی

ارایه دفاتر برنامه ریزی

معاینات مستمر پزشکی

برگزاری جشن های ملی مذهبی

اموزش  کامپیوتر

اموزش خوشنوسی وقرآن

برگزاری اردوهای مطالعاتی و علمی

برگزاری اردوهای تفریحی و ورزشی

حضور در مسابقات علمی، فرهنگی،  هنری، ورزشی